Dời AFF Cup sang năm 2021 vì dịch Covid-19 - VietNamNet