Đối thủ của tuyển Việt Nam, giải mã Malaysia đã suy yếu - VietNamNet