Đội tuyển Việt Nam: Báo Malaysia khen Filip Nguyễn - VietNamNet