Hà Đức Chinh nói gì về phong độ trước ngày lên tuyển