Hà Nội 1-0 Bình Dương: Bình Dương mong CLB Hà Nội tiến sâu AFC Cup