HAGL đá... không chịu nổi, bầu Đức giận thì ai có lỗi? - VietNamNet