HAGL gả quân ở V-League, bầu Đức và Kiatisuk tính đường dài - VietNamNet