HLV Lê Thuỵ Hải: Thầy Park cùng lúc làm 2 đội tuyển, khó lắm...