HLV Park Hang Seo chạy ngược xuôi trên sân tập của U22 và tuyển Việt Nam