HLV Park Hang Seo gặp lại cố nhân trên sân tập của tuyển Việt Nam