HLV Park Hang Seo gọi ai thay Đình Trọng dự King's Cup?