HLV Park Hang Seo hành động bất ngờ trước ngày đi Thái Lan