HLV Park Hang Seo không màng hợp đồng VFF, chỉ lo quân sứt mẻ