HLV Park Hang Seo loại 3 cầu thủ trước ngày sang Thái Lan