HLV Park Hang Seo trầm tư, tính kế gì cho trận tái đấu Saudi Arabia - VietNamNet