HLV Park Hang Seo tuyên bố nóng, đến lượt VFF hành động đi