Jorge Luis Pinto, UAE vượt tuyển Việt Nam để lập kỳ tích - VietNamNet