Kết quả tuyển nữ Việt Nam 2-1 Philippines: Vào chung kết