Kết quả tuyển Việt Nam 2-3 Trung Quốc, HLV Li Tie nói may mắn - VietNamNet