Kết quả tuyển Việt Nam 2-3 Trung Quốc, Tiến Linh nghĩ tới 1 điểm - VietNamNet