Kết qủa tuyển Việt Nam 4-5 U22 Việt Nam (penalty) - VietNamNet