Kết quả U23 Việt Nam U23 Jordan: U23 Việt Nam còn quyền tự quyết - VietNamNet