Kết quả Việt Nam 3-1 Indonesia: Chiến thắng dễ dàng sau 20 năm - VietNamNet