Lễ đón U23 Việt Nam: báo chí quốc tế, đẹp lắm Việt Nam