Lương Xuân Trường được phẫu thuật ở bệnh viện tốt nhất thế giới - VietNamNet