Malaysia đấu Việt Nam, Tan Cheng Hoe thể hiện lo lắng - VietNamNet