Quang Hải, Công Phượng bảo hộ kín mít đổ bộ UAE - VietNamNet