Thái Lan vs Việt Nam: Thái hỏa lực yếu, làm sao phá lớp phòng ngự Việt Nam?