Thầy Park nhận tin không vui từ tân binh Việt Phong