Thầy Park xem giò cầu thủ Việt kiều: Khó có Đặng Văn Lâm đệ nhị