Thủ tướng động viên tuyển Việt Nam trong ngày Quốc khánh 2/9