Thực hư Filip Nguyễn nhập tịch Việt Nam - VietNamNet