Truyền thông quốc tế: Trận cầu hú vía của U23 Việt Nam - VietNamNet