Từ chuyện Đình Trọng, Quế Ngọc Hải và sự nghiệp dư đáng buồn - VietNamNet