Tuyển UAE "choáng" khi tới Mỹ Đình chờ đấu tuyển Việt Nam - VietNamNet