Tuyển Việt Nam chơi tất tay với Thái Lan, thầy Park đánh lớn