Tuyển Việt Nam, Công Phượng tươi rói tập chào sân - VietNamNet