Tuyển Việt Nam đấu Thái Lan: Thầy Park tiết lộ kế hoạch với báo Hàn