Tuyển Việt Nam rộn tiếng cười, sẵn sàng đấu Thái Lan ở World Cup - VietNamNet