Tuyển Việt Nam: Sau Đình Trọng, đến lượt Nguyên Mạnh bị đau