Tuyển Việt Nam tăng tốc, Văn Thanh trở lại chuẩn bị đấu Trung Quốc - VietNamNet