Tuyển Việt Nam thua Saudi Arabia, tinh thần chiến binh - VietNamNet