Tuyển Việt Nam về nước chờ tiếp đón Australia - VietNamNet