Văn Toản chia tay tuyển Việt Nam về CLB Hải Phòng - VietNamNet