VFF tìm gấp Phó Chủ tịch tài chính - tài trợ - VietNamNet