Việt Nam vs Thái Lan: Thưởng nóng, 50 triệu đồng/bàn thắng