Duy Mạnh, Đức Huy, Văn Hậu hâm nóng giải U11 & U13 toàn quốc