HLV Park Hang Seo nói điều bất ngờ với báo chí Hàn Quốc