HLV Park Hang Seo tin tưởng cựu binh, quyết chiến Jordan