Indonesia vs Việt Nam: Báo Indonesia phục sát đất tuyển Việt Nam - VietNamNet